פוליסת סיעוד

  התובעת ערכה בהיותה בריאה פוליסת סיעוד ולפיה ב"יום פקודה" ככל שיתרחש ישולמו לה תגמולי

קרא עוד